Αρχική » Ο ΔΗΜΟΣ » Διοίκηση » Γενικός Γραμματέας » Γενικός Γραμματέας
Γενικός Γραμματέας

FOTO

Τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Δήμου κατέχει με απόφαση  Δημάρχου ο οικονομολόγος Παναγιώτης Πλεμμένος. Ο κ. Πλεμμένος έχει μακρόχρονη εμπειρία στον χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς έχει διατελέσει προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μεσσήνης.

Τηλ: 27223-60139

Καθήκοντα & Αρμοδιότητες

Ο Γενικός Γραμματέας υποστηρίζει τον Δήμαρχο στα διοικητικά του καθήκοντα υλοποιώντας τις αρμοδιότητες που του εκχωρεί ο Δήμαρχος με απόφασή του. Οι αρμοδιότητες αυτές αφορούν κυρίως στον συντονισμό των Δημοτικών Υπηρεσιών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται με αποδοτικό τρόπο η αποτελεσματικότητα στην επίτευξη των στόχων που αποφασίζονται από τα πολιτικά όργανα του Δήμου.

Ειδικότερα συντονίζει τις Υπηρεσίες του Δήμου κατά την άσκηση του έργου τους, μελετά και εισηγείται μέτρα για τη βελτίωση των λειτουργιών του Δήμου και παρακολουθεί τη διαδικασία εφαρμογής των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του. Μεριμνά για την έγκαιρη ετοιμασία των περιοδικών απολογισμών δράσης του Δήμου σύμφωνα με τα αντίστοιχα προγράμματα ή τις συγκεκριμένες αποφάσεις και ενημερώνει σχετικά το Δημοτικό Συμβούλιο και την Οικονομική Επιτροπή και οργανώνει κάθε νέα Υπηρεσία που δημιουργείται στον Δήμο. Ο Γενικός Γραμματέας προΐσταται όλου του προσωπικού του Δήμου και ασκεί ανώτατη εποπτεία και έλεγχο σε όλες τις δημοτικές Υπηρεσίες.