Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Ανακοινώσεις » Η 6η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Παρασκευή 30 Ιουλίου
Η 6η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Παρασκευή 30 Ιουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Μεσσήνη    26 –07  – 2021 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                              Αριθ. Πρωτ:    13260 

 

 

Προς:   Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

                                        

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Καλείσθε να συμμετάσχετε στη συνεδρίαση  με τηλεδιάσκεψη (6η συνεδρίαση)  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) και της παρ.1 του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 75/03.03.2020 τεύχος Α’) και με τις αρ. πρωτ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) & τις με αρ. 40/31-3-2020 και 163/29-5-2020 εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών και τις ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.:71342/06.11.2020 (Φ.Ε.Κ. 4899/06.11.2020. τεύχος Β’), την Κ.Υ.Α α/ΓΠ.οικ.: 76629 - ΦΕΚ 5255/Β/28-11-2020   στις 30 Ιουλίου  2021 ημέρα  Παρασκευή   και με ώρα έναρξης στις 10:00 π.μ., για την  λήψη απόφασης  στα Θέματα   της  ημερήσιας διάταξης:  

 

  1. 1.             

Κανονισμός   λειτουργίας  για την διεξαγωγή   εμποροπανηγύρεως  Μεσσήνης 

 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζώης

 

Γεώργιος Αθανασόπουλος

  Δήμαρχος