Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Οικ. Επιτροπής
Προσκλήσεις Οικ. Επιτροπής

Έκτακτη  η 22η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 2 Αυγούστου

Έκτακτη η 22η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 2 Αυγούστου

Η 21η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 27 Ιουλίου

Η 21η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 27 Ιουλίου

Η 20η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 11 Ιουλίου

Η 20η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 11 Ιουλίου

H 19η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 5 Ιουλίου

H 19η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 5 Ιουλίου

Η 18η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 21 Ιουνίου στις 10 π.μ.

Η 18η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 21 Ιουνίου στις 10 π.μ.

Η 17η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί στις 15 Ιουνίου

Η 17η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί στις 15 Ιουνίου

Η 16η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 7 Ιουνίου

Η 16η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 7 Ιουνίου

Η 14η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 27 Μαΐου

Η 14η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 27 Μαΐου

Η 13η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 11 Μαϊου

Η 13η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 11 Μαϊου

Η 11η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 27 Απριλίου

Η 11η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 27 Απριλίου

Η 9η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 8 Απριλίου

Η 9η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 8 Απριλίου

H 8η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί στις 29 Μαρτίου  2022

H 8η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί στις 29 Μαρτίου 2022