Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Οικ. Επιτροπής
Προσκλήσεις Οικ. Επιτροπής

Η 33η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  θα διεξαχθεί στις 11 Σεπτεμβρίου

Η 33η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί στις 11 Σεπτεμβρίου

Η 30η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 29 Αυγούστου

Η 30η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 29 Αυγούστου

Η 29η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί στις 23 Αυγούστου

Η 29η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί στις 23 Αυγούστου

Η 28η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί στις 9 Αυγούστου

Η 28η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί στις 9 Αυγούστου

Η 26η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 1η Αυγούστου

Η 26η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 1η Αυγούστου

Η 24η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 25 Ιουλίου 2023

Η 24η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 25 Ιουλίου 2023

Η 23η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 18 Ιουλίου 2023

Η 23η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 18 Ιουλίου 2023

Η 21η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 5 Ιουλίου 2023

Η 21η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 5 Ιουλίου 2023

Η 20η έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί δια περιφοράς

Η 20η έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί δια περιφοράς

Η 17η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 29 Μαϊου

Η 17η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 29 Μαϊου

Η 15η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί στις 12 Μαΐου στις 10 π.μ.

Η 15η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί στις 12 Μαΐου στις 10 π.μ.

Η 14η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 28 Απριλίου

Η 14η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 28 Απριλίου