Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Ανακοινώσεις » ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΘΕΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΘΕΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΘΕΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Δείτε τον προσωρινό πίνακα στο παρακάτω αρχείο:

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΘΕΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ