Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Αποφάσεις » Αποφάσεις Κληροδοτημάτων » Αποφάσεις Κληροδοτήματος Νικόλαου Χιώτη Διαβάστ » Πρακτικά της υπ' αριθμόν 8/2022 Συνεδριάσεως της Δ.Ε. του Κληροδοτήματος Νικολάου Αθ. Χιώτη
Πρακτικά της υπ' αριθμόν 8/2022 Συνεδριάσεως της Δ.Ε. του Κληροδοτήματος Νικολάου Αθ. Χιώτη

Ακολουθούν τα πρακτικά της με αριθμό 8/2022 Συνεδριάσεως της Διοικούσας Επιτροπής του υπό τον Δήμο Μεσσήνης Κληροδοτήματος Νικολάου Αθ. Χιώτη.

Αριθμ. Απόφασης 16

Αριθμ. Απόφασης 17