Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Αποφάσεις » Αποφάσεις Κληροδοτημάτων » Πρακτικό της με αριθμό 5/2020 Συνεδριάσεως της Διοικούσας Επιτροπής του υπό το Δήμο Μεσσήνης Κληροδοτήματος Νικολάου Αθ. Χιώτη 1964
Πρακτικό της με αριθμό 5/2020 Συνεδριάσεως της Διοικούσας Επιτροπής του υπό το Δήμο Μεσσήνης Κληροδοτήματος Νικολάου Αθ. Χιώτη 1964

Από το πρακτικό της με αριθμό  5/2020 Συνεδριάσεως της Διοικούσας Επιτροπής του υπό το Δήμο Μεσσήνης Κληροδοτήματος Νικολάου Αθ. Χιώτη 1964.

Αριθμ. Απόφασης  12.

Απόφ. Διοικ. 12-2020