Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Αποφάσεις » Αποφάσεις Κληροδοτημάτων » Απόφαση Δήμο Μεσσήνης Κληροδοτήματος Νικολάου Αθ. Χιώτη 1964
Απόφαση Δήμο Μεσσήνης Κληροδοτήματος Νικολάου Αθ. Χιώτη 1964

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

  Από το πρακτικό της με αριθμό 8/2020 Συνεδρίασεως της Διοικούσας Επιτροπής του υπό το Δήμο Μεσσήνης Κληροδοτήματος Νικολάου Αθ. Χιώτη 1964.

 Αριθμ.Απόφασης  24