Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Αποφάσεις » Αποφάσεις Κληροδοτημάτων » Απόφαση Δήμο Μεσσήνης Κληροδοτήματος Νικολάου Αθ. Χιώτη 1964. Αριθμ.Απόφασης 25
Απόφαση Δήμο Μεσσήνης Κληροδοτήματος Νικολάου Αθ. Χιώτη 1964. Αριθμ.Απόφασης 25

                                                Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

  Από το πρακτικό της με αριθμό 8/2020 Συνεδρίασεως της Διοικούσας Επιτροπής του υπό το Δήμο Μεσσήνης Κληροδοτήματος Νικολάου Αθ. Χιώτη 1964.

 Αριθμ.Απόφασης  25