Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Αποφάσεις » Αποφάσεις Κληροδοτημάτων » Απόφαση ν. 3/2018 της Διοικούσας Επιτροπής κληροδοτήματος Νικολάου Αθ. Χιώτη
Απόφαση ν. 3/2018 της Διοικούσας Επιτροπής κληροδοτήματος Νικολάου Αθ. Χιώτη

Έγκριση δαπάνης παροχής υπηρεσιών υπέρ του κληροδοτήματος δικηγόρου Αθηνών
Θεοδωρόπουλου Ι.Κων/νου. Ψήφιση πίστωσης.

Από το πρακτικό της με αριθμό 2/2018 Συνεδρίασεως της Διοικούσας Επιτροπής του Κληροδοτήματος Νικολάου Αθ. Χιώτη.

Ολόκληρη η Απόφαση