Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Αποφάσεις » Αποφάσεις Κληροδοτημάτων » Απόφαση ν. 5/2018 της Διοικούσας Επιτροπής κληροδοτήματος Νικολάου Αθ. Χιώτη
Απόφαση ν. 5/2018 της Διοικούσας Επιτροπής κληροδοτήματος Νικολάου Αθ. Χιώτη

Έξοδα δικαστικού επιμελητή για την Παροχή υπηρεσιών προς το κληροδότημα. Ψήφιση πίστωσης.

Από το πρακτικό της με αριθμό 3/2018 Συνεδρίασεως της Διοικούσας Επιτροπής του Κληροδοτήματος Νικολάου Αθ. Χιώτη.

Ολόκληρη η Απόφαση