Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Αποφάσεις » Αποφάσεις Κληροδοτημάτων » Πρακτικό 1/2020 συνεδρίασης της Δ.Ε. Κληροδοτήματος Ν. Χιώτη , απόφαση 1
Πρακτικό 1/2020 συνεδρίασης της Δ.Ε. Κληροδοτήματος Ν. Χιώτη , απόφαση 1

Πρακτικό της με αριθμό  1/2020 Συνεδριάσεως της Διοικούσας Επιτροπής του υπό το Δήμο Μεσσήνης Κληροδοτήματος Νικολάου Αθ. Χιώτη 1964.

Αριθμ. Απόφασης  1.

Απόφ. Διοικ. 1-2020