Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Αποφάσεις » Αποφάσεις Κληροδοτημάτων » Απόφαση ν. 11/2018 της Διοικούσας Επιτροπής κληροδοτήματος Νικολάου Αθ. Χιώτη
Απόφαση ν. 11/2018 της Διοικούσας Επιτροπής κληροδοτήματος Νικολάου Αθ. Χιώτη

Έγκριση δαπάνης για δικαστικά έξοδα εκδίκασης Της από 18-9-2018 αγωγής κατά του μισθωτή Α-8 οικίας Χρυσαλίδος 45 στην Κηφισιά.Ψήφιση πίστωσης.

Από το πρακτικό της με αριθμό 4/2018 Συνεδρίασεως της Διοικούσας Επιτροπής του Κληροδοτήματος Νικολάου Αθ. Χιώτη.

Ολόκληρη η Απόφαση