Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Αποφάσεις » Αποφάσεις Κληροδοτημάτων » Απόφαση ν. 2/2019 της Διοικούσας Επιτροπής κληροδοτήματος Νικολάου Αθ. Χιώτη
Απόφαση ν. 2/2019 της Διοικούσας Επιτροπής κληροδοτήματος Νικολάου Αθ. Χιώτη

Ψήφιση πίστωσης δαπάνης για έξοδα δικηγόρου στην Αθήνα.

Από το πρακτικό της με αριθμό 1/2019 Συνεδρίασεως της Διοικούσας Επιτροπής του υπό το Δήμο Μεσσήνης Κληροδοτήματος Νικολάου Αθ. Χιώτη 1964.

Ολόκληρη η Απόφαση