Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Αποφάσεις » Αποφάσεις Κληροδοτημάτων » Απόφαση ν. 12/2019 της Διοικούσας Επιτροπής κληροδοτήματος Νικολάου Αθ. Χιώτη
Απόφαση ν. 12/2019 της Διοικούσας Επιτροπής κληροδοτήματος Νικολάου Αθ. Χιώτη

Εκλογή Γραμματέα Κληροδοτήματος

Από το πρακτικό της με αριθμό 6/2019 Συνεδρίασεως της Διοικούσας Επιτροπής του υπό το Δήμο Μεσσήνης Κληροδοτήματος Νικολάου Αθ. Χιώτη 1964.

Ολόκληρη η Απόφαση