Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Αποφάσεις » Αποφάσεις Κληροδοτημάτων » Απόφαση ν. 4/2019 της Διοικούσας Επιτροπής κληροδοτήματος Νικολάου Αθ. Χιώτη
Απόφαση ν. 4/2019 της Διοικούσας Επιτροπής κληροδοτήματος Νικολάου Αθ. Χιώτη

Λήψη απόφασης επί αποτελέσματος δημοπρασίας Εκμίσθωσης κατοικίας Α-9 στην Κηφισιά Αττικής.

Από το πρακτικό της με αριθμό 2/2019 Συνεδρίασεως της Διοικούσας Επιτροπής του υπό το Δήμο Μεσσήνης Κληροδοτήματος Νικολάου Αθ. Χιώτη 1964.

Ολόκληρη η Απόφαση