Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Αποφάσεις » Αποφάσεις Κληροδοτημάτων » Απόφαση ν. 5/2019 της Διοικούσας Επιτροπής κληροδοτήματος Νικολάου Αθ. Χιώτη
Απόφαση ν. 5/2019 της Διοικούσας Επιτροπής κληροδοτήματος Νικολάου Αθ. Χιώτη

Έγκριση δαπάνης για παρακολούθηση σεμιναρίου στην Αθήνα. Ψήφιση πίστωσης.

Από το πρακτικό της με αριθμό 3/2018 Συνεδρίασεως της Διοικούσας Επιτροπής του υπό το Δήμο Μεσσήνης Κληροδοτήματος Νικολάου Αθ. Χιώτη 1964.

Ολόκληρη η Απόφαση