Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Αποφάσεις » Αποφάσεις Κληροδοτημάτων » Πρακτικό 1/2020 συνεδρίασης Δ.Ε. Κληροδοτήματος Ν. Χιώτη, απόφαση 3
Πρακτικό 1/2020 συνεδρίασης Δ.Ε. Κληροδοτήματος Ν. Χιώτη, απόφαση 3

Πρακτικό της με αριθμό  1/2020 Συνεδριάσεως της Διοικούσας Επιτροπής του υπό το Δήμο Μεσσήνης Κληροδοτήματος Νικολάου Αθ. Χιώτη 1964.

Αριθμ. Απόφασης  3.

Απόφ. Διοικ. 3-2020