Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού » Ταμειακός απολογιστικός πίνακας από Ιανουάριο έως Νοέμβριο 2020
Ταμειακός απολογιστικός πίνακας από Ιανουάριο έως Νοέμβριο 2020

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ έως ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2020 (ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ από ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ έως ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2020) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡ. 10Α ΤΟΥ Ν 3861/2018 (ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡ. 15 ΤΟΥ Ν. 4305/2014)

 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω το σχετικό αρχείο

 

ΑΔΑ: ΨΦΙΗΩΚ4-Ν2Ξ