Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Νέα του Δήμου » Δελτία Τύπου » Παλαιότερα » Προκήρυξη διαγωνισμών στον Δήμο Μεσσήνης
Προκήρυξη διαγωνισμών στον Δήμο Μεσσήνης

Ο Δήμος Μεσσήνης προκήρυξε ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Βελτίωση προσβασιμότητας αγροτικών οδών στις Τ.Κ. Χαραυγής και Μάνεσι του Δήμου Μεσσήνης» προϋπολογισμού 582.000 ευρώ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Ως ημερομηνία λήξης παράδοσης των προσφορών ορίζεται η 09/09/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

Ο Δήμος Μεσσήνης προκήρυξε επίσης ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Αποκατάσταση δικτύου υποδομών Δήμου Μεσσήνης πληγέντων από θεομηνία» προϋπολογισμού 117.552 ευρώ.

Το έργο ανήκει στην κατηγορία οδοποιίας. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, με ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών την 10/09/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 13/09/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

Ο Δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Τσώνης με δήλωσή του εξέφρασε την ικανοποίησή του για το έργο της δημοτικής αρχής που συνεχίζεται αδιάκοπα και τόνισε ότι ο ίδιος και οι συνεργάτες του μετά την 1η Σεπτεμβρίου θα εξακολουθήσουν να παρακολουθούν στενά την πορεία όλων των έργων που έχουν δρομολογηθεί και έχουν σαν στόχο την ανάπτυξη του Δήμου Μεσσήνης. Πιστεύουμε ότι η συνεργασία με τη νέα δημοτική αρχή, αλλά και ο έλεγχος που θα της ασκούμε, μόνο καλά αποτελέσματα θα έχει για τον τόπο μας, επισήμανε ο κ. Τσώνης.

Περισσότερες πληροφορίες για τους διαγωνισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Δήμου Μεσσήνης http://www.messini.gr

           image