Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Νέα του Δήμου » Δελτία Τύπου » 2019 » Μετάβαση του Δημάρχου στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με σκοπό την αναγώριση του Πεταλιδίου ως οικισμό Γ' προτεραιότητας.
Μετάβαση του Δημάρχου στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με σκοπό την αναγώριση του Πεταλιδίου ως οικισμό Γ' προτεραιότητας.

 

Προγραμματισμένη συνάντηση εργασίας στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τον γενικό γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων Κωνσταντίνο Αραβώση, πραγματοποίησε χθες ο δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος.

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ-ΑΡΑΒΩΣΗΣ       

Ο δήμαρχος Μεσσήνης ανέλυσε διεξοδικά στον γενικό γραμματέα την αναγκαιότητα  για την κατ’ εξαίρεση αναγνώριση και χαρακτηρισμό του οικισμού Πεταλιδίου ως οικισμό Γ΄ προτεραιότητας. Ο χαρακτηρισμός αυτός θα διασφαλίσει άμεσα χρηματοδότηση από εθνικά ή συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, για την κατασκευή δικτύων αποχέτευσης και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων στο Πεταλίδι.

Παράλληλα τονίσθηκε ότι ο δήμος άμεσα θα καταθέσει στο υπουργείο πλήρη φάκελο τεκμηρίωσης του έργου. Επιπλέον θα εντείνει τις προσπάθειες του, προκειμένου σε σύντομο χρονικό διάστημα να ετοιμάσει πλήρως τις οριστικές μελέτες του έργου συνοδευόμενες και από τις απαραίτητες εγκρίσεις.

 Ο κ. Αραβώσης αντιλαμβανόμενος πλήρως την αναγκαιότητα του έργου δεσμεύτηκε ότι αφού λάβει τον σχετικό φάκελο θα κάνει τις απαραίτητες εισηγήσεις στα αρμόδια όργανα λήψεως αποφάσεων.

Σημειώνεται ότι η αναγνώριση και ο χαρακτηρισμός του οικισμού Πεταλιδίου ως νέος οικισμός Γ΄ προτεραιότητας, βασίζεται στην Οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1991,  για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων. H Οδηγία στοχεύει στην προστασία του περιβάλλοντος από τη ρύπανση που προκαλείται από τη μη ορθολογική διαχείριση αστικών λυμάτων. Οι διατάξεις της ορίζουν την ελάχιστη αναγκαία τεχνική υποδομή σε δίκτυα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων που πρέπει να διαθέτουν οι οικισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Μετάβαση του Δημάρχου στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με σκοπό την αναγώριση του Πεταλιδίου ως οικισμό Γ' προτεραιότητας.
photo