Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Οικ. Επιτροπής » Η 39η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου
Η 39η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Μεσσήνη      21  – 10 –  2021   

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                         Αριθ. Πρωτ :      18972

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                        

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                          Προς:   Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

          Καλείσθε να συμμετάσχετε στη συνεδρίαση δια ζώσης (39η συνεδρίαση) Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21  και σύμφωνα με την  ισχειουσα ΚΥΑ στις 25 Οκτωβρίου  2021 ημέρα Δευτέρα και με ώρα έναρξης στις 10:00 π.μ., για την  λήψη απόφασης  στα Θέματα   της  ημερήσιας διάταξης:  

 1. 1.             

Επικαιροποιήση τελών έτους 2022

 1. 2.             

Κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2022

 1. 3.             

Διαγραφές βεβαιωμένων οφειλών

 1. 4.             

Ανάκληση της υπ’ αριθ. 310/2021 Απόφασης Ο.Ε. «Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού – ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου:‘‘ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΔΙΩΝ’’»

 1. 5.             

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης κοινόχρηστου χώρου στην πλατεία Πεταλιδίου

 1. 6.             

Χορήγηση παράτασης  της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Μεσσήνης και ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΟΛΗΣ με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ, ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ»

 1. 7.             

Χορήγηση παράτασης για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕ ΤΑ ΣΥΝΟΔΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑ ΣΤΗ ΔΕ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ»

 1. 8.             

Χορήγηση παράτασης για το έργο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ»

 1. 9.             

Χορήγηση παράτασης για τo έργο: «ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΕΤΟΥΣ 2020»

 1. 10.          

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος -   προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021

 1. 11.          

Έγκριση κίνησης υπηρεσιακού οχημάτος και μετακίνησης αιρετών

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Γεώργιος Αθανασόπουλος

  Δήμαρχος