Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Οικ. Επιτροπής » Η 6η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου
Η 6η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Μεσσήνη   03   – 02  –  2023     

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                         Αριθ. Πρωτ :       2191 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                        

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                          Προς:   Μέλη Οικονομικής Επιτροπής 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείσθε να συμμετάσχετε στην 6η/2023 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 7 Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Τρίτη και με ώρα 10:00 π.μ., δια ζώσης σύμφωνα με τις διατάξεις της  εγκύκλιου   374/39135/30.05.2022  για την  λήψη απόφασης  στα θέματα   της  ημερήσιας διάταξης: 

 

 

 

θεματα

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

  1. 1.             

Εγκριση και παραλαβή της μελέτης: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΤΕΝΙΣ, ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ, WC ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΚΕΡΚΙΔΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 148 ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΖΑΡΙΝΑΣ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ (ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ)”

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

  1. 2.             

Αποδοχή χρηματοδότησης «Προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τον εμβολιασμό ζώων συντροφιάς και την άμεση περίθαλψή τους σε περίπτωση δηλητηριάσεων, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των Δήμων που απορρέουν από τον ν. 4830/2021».

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

  1. 3.             

Ακύρωση της υπ’ αριθ. 315/2002 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής - Ματαίωση διαδικασίας διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την προμήθεια: «ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ, ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ»  

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  1. 4.             

Ορισμός υπολόγων

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  1. 5.             

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  1. 6.             

Εξειδίκευση πιστώσεων δαπανών

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  1. 7.             

Έγκριση κίνησης υπηρεσιακού οχημάτος και μετακίνησης αιρετών

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  1. 8.             

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος - προϋπολογισμού έτους 2023

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 Γεώργιος Αθανασόπουλος

  Δήμαρχος