Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Οικ. Επιτροπής » Η 3η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το 2023 στις 17 Ιανουαρίου
Η 3η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το 2023 στις 17 Ιανουαρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Μεσσήνη   13   – 01  –  2023     

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                         Αριθ. Πρωτ :       845

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                        

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                          Προς:   Μέλη Οικονομικής Επιτροπής 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείσθε να συμμετάσχετε στην 3η/2023 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 17 Ιανουαρίου 2023 ημέρα Τρίτη και με ώρα 12:00 μεσ., δια ζώσης σύμφωνα με τις διατάξεις της  εγκύκλιου   374/39135/30.05.2022  για την  λήψη απόφασης  στα θέματα   της  ημερήσιας διάταξης:

 

 

θεματα

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

 1. 1.             

Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας

ΤΣΕΛΙΟΥ-ΜΟΥΡΟΥΦΑ

 1. 2.             

Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού Διερεύνησης Τιμών  του Υποέργου 1 με τίτλο: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δήμου Μεσσήνης» στο πλαίσιο υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» για την πρόσκληση με κωδικό 08_ΕΠΑΝΕΚ και τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ».

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

 1. 3.             

Χορήγηση παράτασης  της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Μεσσήνης και ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΟΛΗΣ με τίτλο: «Τεχνική υποστήριξη στην εκπόνηση μελετών του Δήμου Μεσσήνης».

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

 1. 4.             

Έγριση πρακτικών ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης Τεχνικών και  Οικονομικών  Προσοφορών για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»  - Προσωρινός Ανάδοχος

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 1. 5.             

Κατάρτιση όρων διακηρύξεων και ορισμός επιτροπών διαγωνισμών

ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗΣ

 1. 6.             

Έγκριση 1ου ΑΠΕ για το έργο:«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ Δ.Κ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ» τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ Δ.Κ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ»,«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ Δ.Κ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ»«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ Δ.Κ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ»

ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗΣ

 1. 7.             

Εισήγηση για την έγκριση παράτασης για την «Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Μεσσήνης»

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 1. 8.             

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 1. 9.             

Εξειδίκευση πιστώσεων δαπανών

 

 1. 10.          

Έγκριση κίνησης υπηρεσιακού οχημάτος και μετακίνησης αιρετών

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 1. 11.          

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος - προϋπολογισμού έτους 2023

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 Γεώργιος Αθανασόπουλος

  Δήμαρχος