Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Οικ. Επιτροπής » Η 42η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 1η Δεκεμβρίου στις 10 π.μ.
Η 42η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 1η Δεκεμβρίου στις 10 π.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Μεσσήνη     26  – 11 –  2021   

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                         Αριθ. Πρωτ :   21520    

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                        

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                          Προς:   Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

          Καλείσθε να συμμετάσχετε στη συνεδρίαση (42η συνεδρίαση) της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21  και σύμφωνα με την  ισχειουσα ΚΥΑ την 1η Δεκεμβρίου 2021 ημέρα  Τετάρτη και με ώρα 10 π.μ., για την  λήψη απόφασης  στα Θέματα της ημερήσιας διάταξης:  

 

  1. 1.             

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών μίσθωσης παιχνιδιού, χριστουγεννιάτικο τρενάκι.

  1. 2.             

Απόδοση εντάλματος προπληρωμής.

  1. 3.             

Εγκριση και παραλαβή της μελέτης Ωρίμανσης για «Έργα και Εργασίες ανάπλασης εμπορικού κέντρου Μεσσήνης» (Υποέργο 3) για την υλοποίηση της Πράξης «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ».

  1. 4.             

Έγκριση πρακτικού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του έργου:‘‘ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΔΙΩΝ’’.

  1. 5.             

Εξειδίκευση πιστώσεων.  

  1. 6.             

Έγκριση κίνησης υπηρεσιακού οχημάτος και μετακίνησης αιρετών.

  1. 7.             

 Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος - προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.

 

 Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 Γεώργιος Αθανασόπουλος

  Δήμαρχος