Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προκηρύξεις » Έργα - Προμήθειες - Εργασίες » Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση έργου Επούλωση Λάκκων και Επισκευή Οδοστρωμάτων Δια Χρήσεως Ασφαλτοτάπητα έτους 2020
Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση έργου Επούλωση Λάκκων και Επισκευή Οδοστρωμάτων Δια Χρήσεως Ασφαλτοτάπητα έτους 2020

Ο Δήμος Μεσσήνης προκηρύσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την Ανάθεση Έργου : "Επούλωση Λάκκων και Επισκευή Οδοστρωμάτων Δια Χρήσεως Ασφαλτοτάπητα έτους 2020" με προυπολογισμό 60.000,00 +ΦΠΑ24% =74,400,00 ΕΥΡΏ. 

Παρακαλώ δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί τον αναλυτική προκήρυξη της Σύμβασης καθώς και τα σχετικά έγγραφα