Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προκηρύξεις » Έργα - Προμήθειες - Εργασίες » ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την ανάθεση εκπόνησης μελετών με τίτλο «Μελέτες Ωρίμανσης» για «Έργα και Εργασίες ανάπλασης εμπορικού κέντρου Μεσσήνης»
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την ανάθεση εκπόνησης μελετών με τίτλο «Μελέτες Ωρίμανσης» για «Έργα και Εργασίες ανάπλασης εμπορικού κέντρου Μεσσήνης»

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την ανάθεση εκπόνησης μελετών με τίτλο «Μελέτες Ωρίμανσης» για «Έργα και Εργασίες ανάπλασης εμπορικού κέντρου Μεσσήνης»

Δείτε αναλυτικά τα παρακάτω αρχεία:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑ ΨΑΙΛΩΚ4

3 OPEN MALL ΥΕ3

OPEN MALL ΥΕ3 ΤΕΥΔ

5 OPEN MALL ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

6 OPEN MALL ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

7 OPEN MALL ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ