Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προκηρύξεις » Έργα - Προμήθειες - Εργασίες » ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΔΙΟΔΙΩΝ"
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΔΙΟΔΙΩΝ"

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΔΙΩΝ".

Ακολουθούν τα σχετικά έγγραφα:

ΕΕΕΣ

ΓΣΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΑΥ

ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΠΑΡΤΕΡΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ Π1 Π2

ΣΧΕΔΙΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ Π3 Π4

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΒΡΥΣΗΣ Κ2

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΟΨΗ ΜΕ ΑΜΕΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΟΔΙΑ

ΦΑΥ

ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ