Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προκηρύξεις » Έργα - Προμήθειες - Εργασίες » ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ»
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

 ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016

 

Ο Δήμος Μεσσήνης  προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ».


Ακολουθούν τα σχετικά έγγραφα:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ S ΜΕ ΑΔΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΝΟΕ 21 S ΜΕ ΑΔΑΜ

ΦΑΥ ΑΣΦΑΛΤΟΡΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

ΣΑΥ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΏΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΓΣΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

05 ΕΣΥ ΝΟΕ 21