Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προκηρύξεις » Έργα - Προμήθειες - Εργασίες » ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΤΡΕΦΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ»
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΤΡΕΦΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ»

Ο Δήμος Μεσσήνης  προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΤΡΕΦΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ» με προϋπολογισμό 187.500,00€ + 45.000,00€ (ΦΠΑ 24%) = 232.500,00 ΕΥΡΩ.

Ακολουθούν τα σχετικά έγγραφα:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΡΕΦΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΤΔ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΣΧΕΔΙΟ Α-1 ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ Η-1 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΑΥ ΦΑΥ ΚΛΠ