Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προκηρύξεις » Έργα - Προμήθειες - Εργασίες » ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ»
ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)  ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016.

 


Ο   Δήμος Μεσσήνης  προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ» με προϋπολογισμό 1.968.548,39€ + 472.451,61€ (ΦΠΑ 24%) = 2.441.000,00 ΕΥΡΩ.

Ακολουθούν τα σχετικά έγγραφα: 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

00 ΜΕΣΣΗΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

01 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

02-03 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ

04 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ

05 ΕΣΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

06 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ

07 ΦΑΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ