Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Δ.Σ. » Ειδική συνεδρίαση στις 9 Ιανουαρίου για την εκλογή μελών προεδρείου του Δ.Σ. και Επιτροπών
Ειδική συνεδρίαση στις 9 Ιανουαρίου για την εκλογή μελών προεδρείου του Δ.Σ. και Επιτροπών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             ΜΕΣΣΗΝΗ  05 – 01 – 2022     

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                                   ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.    232 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πληροφορίες:  Μπουρίκας Γεώργιος               

Τηλέφωνο: 27223-60173 

Ε-mail: gbourikas@messini.gr

                                                                                   

 ΠΡΟΣ: 1. Μέλη δημοτικού συμβουλίου

           2. Δήμαρχο, κο Αθανασόπουλο Γεώργιο

   

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση για την εκλογή των μελών προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου, οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής»

 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα του Φιλοσοφικού Κέντρου Μεσσήνης την Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ., σε ειδική, δια ζώσης συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, με θέμα ημερήσιας διάταξης «Εκλογή μελών προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και των μελών της οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64, 67 και 74 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), σύμφωνα με τις Εγκύκλιους: 933/96605/29-12-2021 & 932/96599/ 29-12-2021 του ΥΠ.ΕΣ.

 

 Ο προεδρεύων σύμβουλος

    ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ