Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Δ.Σ. » Η 15η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης τη Δευτέρα 19 Ιουλίου
Η 15η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης τη Δευτέρα 19 Ιουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          ΜΕΣΣΗΝΗ      15 –  07  – 2021  

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                                ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.       12493  

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                                               

ΠΡΟΣ:

α) Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου

 

β) Αθανασόπουλο Γεώργιο  Δήμαρχο

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                   

                                               

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείσθε να συμμετάσχετε στην 15η συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη (με χρήση του λογισμικού zoom) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) και της παρ.1 του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 75/03.03.2020 τεύχος Α’) και με τις αρ. πρωτ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) & τις με αρ. 40/31-3-2020 και 163/29-5-2020 εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών και της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.:71342/06.11.2020 (Φ.Ε.Κ. 4899/06.11.2020. τεύχος Β’)  την Κ.Υ.Α α/ΓΠ.οικ.: 76629 - ΦΕΚ 5255/Β/28-11-2020 και την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 3060/16.1.2021 (Β΄ 89’)  την  19η  Ιουλίου 2021 ημέρα  Δευτέρα   και με ώρα έναρξης την 10:00 πμ, για την λήψη απόφασης  στα Θέματα της ημερήσιας διάταξης:  

  1. 1.     

Δωρεάν παραχώρηση  μηχανήματος έργου στη ΔΕΥΑΜ (ΜΕ 139119).

  1. 2.     

Έγκριση παραχώρησης απορριμματοφόρου οχήματος στον Δήμο Τριφυλίας.

  1. 3.     

Προκήρυξη  9ου Διεθνούς Νεανικού Φεστιβάλ Αρχαίου δράματος Αρχαία Μεσσήνη 2022.

  1. 4.     

Γνωμοδότηση Δ.Σ. Μεσσήνης για Ίδρυση Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.) για το σχολικό έτος 2021-2022, στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Μεσσήνης και στο Δημοτικό Σχολείο Αριστομένη.

  1. 5.     

Έγκριση εκδήλωσης και παραχώρησης του Κλειστού Γυμναστηρίου Μεσσήνης «Διεθνές Τουρνουά Μπάσκετ Παμπαίδων U15».

  1. 6.     

Έγκριση πρακτικού της αριθ. 4/2021 Συνεδριάσεως της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μεσσήνης.

  1. 7.     

Έγκριση πρακτικού της αριθ. 5/2021 Συνεδριάσεως της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μεσσήνης.

  1. 8.     

Ορισμός – συγκρότηση  επιτροπής εμποροπανήγυρης  Μεσσήνης.

  1. 9.     

Υποχρεωτική μείωση μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων.

10.  

Έγκριση εκμίσθωσης ξύλινου προκατασκευασμένου οικίσκου και του περιβάλλοντος οικοπέδου αυτού στην Τ.Κ. Χαραυγής.

11.  

Απαλλαγή απόρων Δημοτών από τέλη καθαριότητας και φωτισμού ηλεκτροδοτούμενων χώρων.

12.  

Αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) 2021.

13.  

Έγκριση πρωτοκόλλου: προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Επισκευές-συντηρήσεις και αναπλάσεις στις Τ.Κ. Κλήματος και Κορομηλίας.

14.  

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, Προϋπολογισμού  έτους 2021.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Νικόλαος Φύκιρης