Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Δ.Σ. » Την Τετάρτη η 17η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης
Την Τετάρτη η 17η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          ΜΕΣΣΗΝΗ      13 –  08  – 2021  

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                                ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.  14636       

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                                               

ΠΡΟΣ:

α) Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου

 

β) Αθανασόπουλο Γεώργιο  Δήμαρχο

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                   

                 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείσθε να συμμετάσχετε στην 17η συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη (με χρήση του λογισμικού zoom) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) και της παρ.1 του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 75/03.03.2020 τεύχος Α’) και με τις αρ. πρωτ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) & τις με αρ. 40/31-3-2020 και 163/29-5-2020 εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών και της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.:71342/06.11.2020 (Φ.Ε.Κ. 4899/06.11.2020. τεύχος Β’)  την Κ.Υ.Α α/ΓΠ.οικ.: 76629 - ΦΕΚ 5255/Β/28-11-2020 και την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 3060/16.1.2021 (Β΄ 89’)  την  18η  Αυγούστου 2021 ημέρα  Τετάρτη  και με ώρα έναρξης την 18:00, για την λήψη απόφασης  στα  Θέματα  της ημερήσιας διάταξης:

  1. 1.     

Ορισμός της Τ.Κ. Αρχαίας Μεσσήνης ως ιστορικής έδρας του Δήμου Μεσσήνης

  1. 2.     

Επανακαθορισμός χρήσεων γης στην περιοχή ΛΠ3 του Γ.Π.Σ Μεσσήνης

  1. 3.     

Εκμίσθωση κοινόχρηστου χώρου για την εγκατάσταση και λειτουργία Λούνα Παρκ 

  1. 4.     
  2. 5.     

Εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων

 

Έγκριση κανονισμού λειτουργίας λαϊκών αγορών.

 

  1. 6.     

Σύσταση και λειτουργία Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης Παραβατικότητας σύμφωνα με το άρθρο 84 του Ν. 3463/2006

  1. 7.     

Έγκριση δαπάνης επέκτασης δίκτυο φωτισμού από την ΔΕΔΔΗΕ.

  1. 8.     

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, Προϋπολογισμού  έτους 2021.

  1. 9.     

Τροποποίηση, Προϋπολογισμού  έτους 2021.

 

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Νικόλαος Φύκιρης