Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Δ.Σ. » Η 22η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα του Φιλοσοφικού Κέντρου στις 17 Νοεμβρίου
Η 22η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα του Φιλοσοφικού Κέντρου στις 17 Νοεμβρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          ΜΕΣΣΗΝΗ     12 –  11  – 2021

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                                ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.   20465      

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                                               

ΠΡΟΣ:

α) Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου

 

β) Αθανασόπουλο Γεώργιο  Δήμαρχο

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                   

                   

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείσθε να συμμετάσχετε στην 22η συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα  του Φιλοσοφικού Κέντρου Μεσσήνης  που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21  και σύμφωνα με την ΚΥΑ  που ισχύει στις 17 Νοεμβρίου  2021 ημέρα Τετάρτη  και με ώρα 17:00 , για την λήψη απόφασης  στα Θέματα της ημερήσιας διάταξης:  

  1. 1.     

Αναγκαιότητα αγοράς με απευθείας ανάθεση ακινήτων για την δημιουργία πλατείας στην ΤΚ Αναλήψεως, ΔΕ Μεσσήνης, Δήμου Μεσσήνης

  1. 2.     

Τροποποίηση της 221/2020  απόφασης Δ.Σ. Μεσσήνης «Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης έργου, αξιολόγησης και εγγραφών για το 1ο ΚΔΑΠ Δήμου Μεσσήνης»

  1. 3.     

Παραχώρηση χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων

  1. 4.     

Αντικατάσταση εκπροσώπου στο Σύνδεσμο Ύδρευσης Καλαμάτας-Μεσσήνης & Κοινοτήτων περιοχής Καλαμάτας

  1. 5.     

Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων

  1. 6.     

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΕΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΑΜΠΑΙΝΑΣ ΠΡΟΣ Ι.Μ. ΒΟΥΛΚΑΝΟΥ»

  1. 7.     

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : «ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΥ- ΑΡΧΑΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΚΑΙ ΛΑΜΠΑΙΝΑΣ»

  1. 8.     

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Τ.Δ. ΧΡΑΝΩΝ»

  1. 9.     

Έγκριση του από 09-11-2021 Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής των παραδοτέων Β1 και Β2 που αφορούν το 3ο τρίμηνο 2021 της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠΕ) της σύμβασης «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»

10.  

Τροποποίηση Προϋπολογισμού  έτους 2021.

11.  

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, Προϋπολογισμού  έτους 2021.

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 Νικόλαος Φύκιρης