Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Δ.Σ. » Η 24η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσήνης την Τετάρτη 24 Νοεμβρίου στις 7:30 μ.μ.
Η 24η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσήνης την Τετάρτη 24 Νοεμβρίου στις 7:30 μ.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          ΜΕΣΣΗΝΗ     19 –  11  – 2021  

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                                ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.      20999  

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                                               

ΠΡΟΣ:

α) Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου

 

β) Αθανασόπουλο Γεώργιο  Δήμαρχο

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                   

                

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείσθε να συμμετάσχετε στην 24η συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα  του Φιλοσοφικού Κέντρου Μεσσήνης  που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21  και σύμφωνα με την ΚΥΑ  που ισχύει στις 24 Νοεμβρίου  2021 ημέρα Τετάρτη  και με ώρα 19:30, για την λήψη απόφασης  στο μοναδικό θέμα : Έγκριση προϋπολογισμού & Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Μεσσήνης για το έτος 2022.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 Νικόλαος Φύκιρης