Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Δ.Σ. » Η 25η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου
Η 25η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          ΜΕΣΣΗΝΗ      10 –  12  – 2021  

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                                ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.        22860

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                                               

ΠΡΟΣ:

α) Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου

 

β) Αθανασόπουλο Γεώργιο  Δήμαρχο

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                   

                                           

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείσθε να συμμετάσχετε στην 25η συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα  του Φιλοσοφικού Κέντρου Μεσσήνης  που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21  και σύμφωνα με την ΚΥΑ  που ισχύει στις 14 Δεκεμβρίου  2021 ημέρα Τρίτη  και με ώρα 18:00, για την λήψη απόφασης  στα Θέματα της ημερήσιας διάταξης:  

  1. 1.     

Έγκριση πρωτοκόλλου του Ένατου (9ου) Τριμηνιαίου Λογαριασμού Περιόδου από 01.07.2021 έως 30.09.2021 σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπ’  αριθμό 19SYMV004535199 2019-02-28 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μεσσήνης και της Αναδόχου Εταιρείας               ‘‘Waste Water & Energy ΙΚΕ’’ 

  1. 2.     

Έγκριση πρωτοκόλλου Παροχής Υπηρεσιών Ενεργειακής Αναβάθμισης και Αυτοματοποίησης Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων χώρων Εφαρμογές Smart Cities, με Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δήμο Μεσσήνης, για την περίοδο από 01.07.2021 έως 30.09.2021

  1. 3.     

Απαλλαγή από τέλη  καθαριότητας και φωτισμού ηλεκτροδοτούμενων χώρων

  1. 4.     

Έγκριση πίνακα υπολογισμού υποχρεώσεων και δικαιωμάτων του Δήμου Μεσσήνης για την με αριθμό 3/2003 Πράξης Αναλογισμού δυνάμει της με αριθμό 82/2017 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Καλαμάτας

  1. 5.     

Καθορισμός θέσης περιπτέρου, διαδικασίας και χρόνου παραχώρησης

  1. 6.     

Έγκριση της 31/2021 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής {Τροποποίηση Κανονισμού Χρήσης παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων πλατείας «Ιωάννη Αλευρά»}

  1. 7.     

Επιχορήγηση συλλόγου με την επωνυμία « Γυμναστικός και Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Μεσσήνης Ο ΠΑΜΙΣΟΣ»

  1. 8.     

Έγκριση πρακτικού   επιτροπής παρακολούθησης έργου, αξιολόγησης και εγγραφών για το 1ο ΚΔΑΠ δήμου Μεσσήνης.

  1. 9.     

Παραχώρηση χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων

10.  

Καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής του «15ου Μαραθωνίου Μεσσήνης »

11.  

Αντικατάσταση μέλους του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου  Πολιτικής Προστασίας Δήμου Μεσσήνης

12.  

Χορήγηση άδειας λειτουργίας ψυχαγωγικής παιδείας 

13.  

Ορισμός επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων

14.  

Ορισμός εκπροσώπου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του αρθρ.100 του Ν.3852/2010 για την παρακολούθηση της προγραμματικής σύμβασης της πράξης: «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης για ενίσχυση υδρευτικών αναγκών από Αγ. Παύλο προς Τ. Κοινότητες και Δ. Κοινότητα Μεσσήνης του Δ. Μεσσήνης, Β’ Φάση (Α’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)»

15.  

Τροποποίηση Προϋπολογισμού  έτους 2021.

16.  

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος -  Προϋπολογισμού  έτους 2021.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 Νικόλαος Φύκιρης