Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Δ.Σ. » Η 5η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης στις 17 Φεβρουαρίου
Η 5η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης στις 17 Φεβρουαρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          ΜΕΣΣΗΝΗ     13  –  02  –  2023  

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                                ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.      2715         

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                                               

ΠΡΟΣ:

α) Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου 

 

β) Αθανασόπουλο Γεώργιο                               Δήμαρχο

Κοιν:

Πρόεδροι Δημ. Κοινοτήτων 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                   

                      

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην 5η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχιακό κατάστημα & στην αίθουσα συνεδριάσεων «Δημάρχου Π. Πτωχού»  που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της  του αρθ.67 παρ.5 του Ν.3852/2010 και τις διατάξεις της  εγκύκλιου 375/39167/02.06.2022, στις  17  Φεβρουαρίου  2023 ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 17:00, για την λήψη απόφασης  στο μοναδικό  Θέμα  της ημερήσιας διάταξης:  

 

Έγκριση απολογισμούισολογισμού  Δήμου  Μεσσήνης   έτους 2021 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 Νικόλαος Φύκιρης