Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Δ.Σ. » Η 23η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης την Τετάρτη 24 Νοεμβρίου
Η 23η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης την Τετάρτη 24 Νοεμβρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          ΜΕΣΣΗΝΗ     19 –  11  – 2021  

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                                ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.      20998   

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                                               

ΠΡΟΣ:

α) Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου

 

β) Αθανασόπουλο Γεώργιο  Δήμαρχο

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                   

               

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείσθε να συμμετάσχετε στην 23η συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα  του Φιλοσοφικού Κέντρου Μεσσήνης  που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21  και σύμφωνα με την ΚΥΑ  που ισχύει στις 24 Νοεμβρίου  2021 ημέρα Τετάρτη  και με ώρα 18:30 , για την λήψη απόφασης  στα Θέματα της ημερήσιας διάταξης:  

  1. 1.     

Έγκριση Τεχνικού προγράμματος οικ. Έτους 2022

  1. 2.     

Απευθείας αγορά ακινήτου για την δημιουργία πλατείας στην ΤΚ Αναλήψεως, ΔΕ Μεσσήνης, Δήμου Μεσσήνης

  1. 3.     

Απαλλαγή από τέλη  καθαριότητας και φωτισμού ηλεκτροδοτούμενων χώρων

  1. 4.     

Έγκριση πρακτικού επιτροπής εγγραφών – διαγραφών για τους παιδικούς σταθμούς & Βρεφονηπιακό σταθμό του Δήμου Μεσσήνης.

  1. 5.     

Ορισμός μελών πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων και Κινηματογράφων

  1. 6.     

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος -  Προϋπολογισμού  έτους 2021.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 Νικόλαος Φύκιρης