Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προκηρύξεις » Αποκατάσταση οδοστρωμάτων δια χρήσεως GREDER
Αποκατάσταση οδοστρωμάτων δια χρήσεως GREDER

ΤΙΤΛΟΣ : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ GREDER»

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΑΥΛΟΥ ΠΤΩΧΟΥ, ΜΕΣΣΗΝΗ, ΤΚ 24200
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 27223 60138
ΦΑΞ : 27220 22752
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 05-12-2017
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ : ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ : ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1177-77/2017
Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 30.7333.0004
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 74.400,00 €
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 20-12-2017
ΩΡΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (ΕΩΣ) : 14:45 M.M.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 21-12-2017
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 12:00
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ :