Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προκηρύξεις » Έγκριση όρων δημοπρασίας για την εκποίηση κινητών πραγμάτων, (παλαιά σίδερα) του Δήμου Μεσσήνης
Έγκριση όρων δημοπρασίας για την εκποίηση κινητών πραγμάτων, (παλαιά σίδερα) του Δήμου Μεσσήνης

Ο Δήμαρχος Μεσσήνης διακηρύσσει ότι:
Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η εκποίηση κινητών πραγμάτων (παλαιά σίδερα ) τα οποία βρίσκονται προσωρινά αποθηκευμένα στον χώρο του αμαξοστασίου του Δήμου Μεσσήνης (πρώην ΑΣΟ).
Ειδικότερα θα εκποιηθούν κατ’ εκτίμηση οι ακόλουθες ποσότητες: 15.000 Kg παλαιά σίδερα.
Η Δημοπρασία θα διενεργηθεί την 11/10/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα Συσκέψεων (Γραφείο Προέδρου Δ.Σ.),ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου.
Για να λάβει κάποιος ενδιαφερόμενος μέρος στην Δημοπρασία πρέπει να προσκομίσει, τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στην υπ αριθ. 243/25-09-2017 απόφαση της οικονομικής επιτροπής, η οποία έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο με ΑΔΑ: 6ΟΘ0ΩΚ4-Κ4Γ.
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στα γραφεία του Δήμου Μεσσήνης,των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, πληροφορίες κ. Παναγιώτη Πλεμμένος τηλ. 27223-60104.

 

Διακήρυξη