Προκηρύξεις

Χρήση μηχανημάτων για αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας

Χρήση μηχανημάτων για αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας

Προμήθεια τροφίμων Δήμου Μεσσήνης και των Νομικών του Προσώπων

Προμήθεια τροφίμων Δήμου Μεσσήνης και των Νομικών του Προσώπων

Αστική ανάπλαση ιστορικού κέντρου Μεσσήνης.

Αστική ανάπλαση ιστορικού κέντρου Μεσσήνης.

Συντήρηση και επισκευή οδοστρωμάτων έτους 2018

Συντήρηση και επισκευή οδοστρωμάτων έτους 2018

Άρση επικινδυνότητας έργων υποδομής

Άρση επικινδυνότητας έργων υποδομής

Προμήθεια σωλήνων για αντικατάσταση τμημάτων του δικτύου ύδρευσης για εξασφάλιση επάρκειας πόσιμου ύδατος στις τ.κ. του Δήμου Μεσσήνης

Προμήθεια σωλήνων για αντικατάσταση τμημάτων του δικτύου ύδρευσης για εξασφάλιση επάρκειας πόσιμου ύδατος στις τ.κ. του Δήμου Μεσσήνης

Αποκατάσταση οδοστρωμάτων δια χρήσεως GREDER

Αποκατάσταση οδοστρωμάτων δια χρήσεως GREDER

Αντιπυρική προστασία Χ.Α.Δ.Α. Δ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ

Αντιπυρική προστασία Χ.Α.Δ.Α. Δ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ

Προμήθεια Λαμπτήρων Έτους 2018

Προμήθεια Λαμπτήρων Έτους 2018

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο ατόμων

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο ατόμων

Προμήθεια έτοιμου ψυχρού ασφαλτομίγματος έτους 2017

Προμήθεια έτοιμου ψυχρού ασφαλτομίγματος έτους 2017

Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων έτους 2017

Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων έτους 2017