Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Επιτρ. Ποιότητας Ζωής » Η 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 1η Μαρτίου
Η 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 1η Μαρτίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Μεσσήνη    25 – 02  – 2022 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                              Αριθ. Πρωτ:    3133 

 

Προς:   Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείσθε να συμμετάσχετε στη 1η/2022 συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 1η Μαρτίου  2022 ημέρα Τρίτη και με ώρα 10:00 π.μ., δια ζώσης για πλήρως εμβολιασμούς και νοσήσαντες,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21 και  σύμφωνα με την ισχύουσα ΚΥΑ  για την  λήψη απόφασης  στα θέματα   της  ημερήσιας διάταξης:

  1. 1.             

Εκλογή Αντιπροέδρου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  1. 2.             

Προώθηση του  Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) προς έγκριση στα πλαίσια  της παροχής υπηρεσίας (εργασίας) ‘’Υπηρεσίες  συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Μεσσήνης’’

ΡΟΥΤΣΗΣ

  1. 3.             

Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας τοποθέτησης σκιαδίων και λοιπών λειτουργικών ή διακοσμητικών στοιχείων

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζώης

Γεώργιος Αθανασόπουλος

  Δήμαρχος