Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Επιτρ. Ποιότητας Ζωής » Η 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Τετάρτη 21 Ιουλίου
Η 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Τετάρτη 21 Ιουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Μεσσήνη    16 –07  – 2021 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                              Αριθ. Πρωτ:    12632 

 

 Προς:   Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 Καλείσθε να συμμετάσχετε στη συνεδρίαση  με τηλεδιάσκεψη (5η συνεδρίαση)  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) και της παρ.1 του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 75/03.03.2020 τεύχος Α’) και με τις αρ. πρωτ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) & τις με αρ. 40/31-3-2020 και 163/29-5-2020 εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών και τις ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.:71342/06.11.2020 (Φ.Ε.Κ. 4899/06.11.2020. τεύχος Β’), την Κ.Υ.Α α/ΓΠ.οικ.: 76629 - ΦΕΚ 5255/Β/28-11-2020   στις 21 Ιουλίου  2021 ημέρα  Τετάρτη  και με ώρα έναρξης στις 11:00 π.μ., για την  λήψη απόφασης  στα Θέματα   της  ημερήσιας διάταξης:  

        

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τους κάδους απορριμμάτων στην Τ.Κ. Μηλίτσας

  1. 2.             

Κοπή δέντρου στην πλατεία της Τ.Κ.Αβραμιού

  1. 3.             

Κοπές δέντρων εντός του νεκροταφείου της Τ.Κ. Μαυροματίου Παμίσου

  1. 4.             

Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας τοποθέτησης σκιαδίων και λοιπών λειτουργικών ή διακοσμητικών στοιχείων  

  1. 5.             

Λήψη απόφασης για Τροποποίηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου Μεσσήνης σε τμήμα του Ο.Τ. 194, ως προς την Μετατόπιση της ρυμοτομικής και οικοδομικής γραμμής στο βόρειο τμήμα του Ο.Τ. 194

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζώης

 

Γεώργιος Αθανασόπουλος

  Δήμαρχος