Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Νέα του Δήμου » Κοινωνική Πρόνοια » Αιτήσεις για το Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο
Αιτήσεις για το Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο

                                           image 

Ο Δήμος Μεσσήνης καλεί τους πολίτες που επιθυμούν να ενταχθούν στο Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο  για το 2018 να καταθέσουν αίτηση στο Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Μεσσήνης από 16/10/2017 έως 16/11/2017.

Τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται για την ένταξη στο  Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο είναι:

  1. i) υποχρεωτικά δικαιολογητικά, για όλους τους υποψηφίους δυνητικούς δικαιούχους:

-Αίτηση του ενδιαφερομένου, σύμφωνα με τυποποιημένο υπόδειγμα αίτησης που χορηγεί η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

-Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

-Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ.

-Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον Δήμο ή αντίγραφο λογαριασμού Δημόσιας Επιχείρησης Κοινής Ωφέλειας από το οποίο πιστοποιείται η διεύθυνση κατοικίας.

-Αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1)  μαζί με το εκκαθαριστικό σημειώματος φυσικών προσώπων και σε περίπτωση μη υπάρξεως αυτών βεβαίωση περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (θα αποσταλεί από την υπηρεσία στη  Δ.Ο.Υ. για έλεγχο).

-Αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) ή βεβαίωση οικείου Υποθηκοφυλακείου.

 

  1. ii) δικαιολογητικά, κατά περίπτωση, ανάλογα με την κατάσταση του υποψηφίου-δυνητικού δικαιούχου:

-Κάρτα ανεργίας σε ισχύ, εφόσον πρόκειται για άνεργο.

-Απόφαση παροχής δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστου (αυτεπάγγελτη αναζήτηση).

-Επίσημη Ιατρική Γνωμάτευση, εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας.

-Γνωμάτευση Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.).

-Ενοικιοστάσιο (μισθωτήριο) συμβόλαιο, στην περίπτωση που ενοικιάζει σπίτι.

-Σε περίπτωση που το μονήρη άτομο ή οποιοδήποτε μέλος της οικογένειας λαμβάνει οποιοδήποτε βοήθημα ή/και σύνταξη ή/και άλλη κρατική παροχή, σχετική βεβαίωση του αρμόδιου φορέα..

– Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν είναι δικαιούχος άλλης δομής δημόσιας ή δημοτικής κοινωνικού παντοπωλείου ή ιδιωτικού φορέα (συλλόγου ή σωματείου) που διανέμει τρόφιμα ή είδη κοινωνικού παντοπωλείου

-Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο.

Σημειώνεται ότι τα στοιχεία των αιτούντων και των τελικών δικαιούχων είναι απόρρητα και τα διαχειρίζονται μόνο οι αρμόδιοι υπάλληλοι της κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου. Πρόσβαση στα στοιχεία αυτά μπορούν να έχουν τα μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, που δεσμεύονται για την εχεμύθειά τους.

Στις περιπτώσεις που απαιτείται, διενεργείται κοινωνική έρευνα από κοινωνική λειτουργό, προκειμένου να διαπιστωθεί η κοινωνική κατάσταση του αιτούντος.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά κατατίθενται στο Κοινωνικό Παντοπωλείο που στεγάζεται στο κτίριο του Κ.Α.Π.Η. ( Διεύθυνση: Μουλαβασίλη 10-11). Ώρες λειτουργίας του Κ.Α.Π.Η.

Πληροφορίες :  27220 26027

Συνημμένο Δελτίο τύπου

Αιτήσεις για το Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο
photo