Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Νέα του Δήμου » Κοινωνική Πρόνοια » ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

                                                       image 

Η οικονομική κρίση η οποία μαστίζει την πατρίδα μας τα τελευταία χρόνια έχει οδηγήσει εκατοντάδες συμπολίτες μας στην ανεργία και την ανέχεια.
Ο Δήμος μας, με την υπαριθμ.47/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ίδρυσε Κοινωνικό Παντοπωλείο του οποίου δικαιούχοι είναι δημότες και κάτοικοι του δήμου μας που αδυνατούν να καλύψουν τις καθημερινές τους ανάγκες.

Ο Δήμος Μεσσήνης καλεί τους ενδιαφερόμενους δημότες του να υποβάλλουν δικαιολογητικά για την ένταξή τους στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου  για το έτος  2018 έως τον Απρίλιο 2019.

Επισημαίνουμε ότι οι ως τώρα δικαιούχοι πρέπει να καταθέσουν εκ νέου τα παρακάτω δικαιολογητικά ώστε να έχουν τη δυνατότητα να μετέχουν στη διαδικασία.
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο  παρέχει δωρεάν ποσότητες βασικών τροφίμων σε συγκεκριμένο αριθμό δικαιούχων. Κύριο κριτήριο ένταξης είναι το εισόδημα, ενώ λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η οικογενειακή κατάσταση, τα κοινωνικά προβλήματα, η ανεργία, προβλήματα υγείας και αναπηρίες.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

 1. Αίτηση, σε έντυπο που χορηγείται από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής
 2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 4. Φωτοτυπία Ε1και εκκαθαριστικού σημειώματος έτους 2018
 5. Φωτοτυπία εντύπου Ε9
 6. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 7. Αντίγραφο λογαριασμού ρεύματος

Β. ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

 1. Κάρτα ανεργίας Ο.Α.Ε.Δ. (για την απόδειξη της ανεργίας).
 2. Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής ή ΚΕ.Π.Α, στην οποία θα αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας (για την απόδειξη ύπαρξης αναπηρίας).
 3. Μισθωτήριο συμβόλαιο, στην περίπτωση μη ύπαρξης ιδιόκτητης κατοικίας.

Επισημαίνεται ότι η Επιτροπή Διαχείρισης του Κ. Π. διατηρεί το δικαίωμα:

 1. Να ζητήσει, πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών, όποιο συμπληρωματικό στοιχείο θεωρεί απαραίτητο για την εξέταση του αιτήματος ένταξης στο Πρόγραμμα του Κ.Π.
 2. Να ζητήσει τη σύνταξη έκθεσης κοινωνικού λειτουργού για τη διαπίστωση της αναγκαιότητας ένταξης του αιτούντος στο Πρόγραμμα του Κ.Π.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μπορούν να κατατίθενται από 15-11-2018 έως 15-12-2018 στον Δήμο Μεσσήνης  και συγκεκριμένα στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης,  καθώς και  σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες, τηλ. Επικ. 2722360185.

 

Ο Αντιδήμαρχος

Νικόλαος Ξενόγιαννης

 

Επισυνάπτεται η αίτηση ένταξης.

ΑΙΤΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ
photo