Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Προσωπικού » Αίτηση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων
Αίτηση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικά 19 ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στον Δήμο Μεσσήνης.

Ακολουθούν τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα και η αίτηση:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΑΔΑ 6Ο

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

2 ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΒΟ

3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ