Αρχική » e-Υπηρεσίες » Αίτηση Έκδοσης Άδειας Γάμου
Αίτηση Έκδοσης Άδειας Γάμου

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την αίτηση και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται