Αρχική » e-Υπηρεσίες » Αίτηση Μεταδημότευσης στο Δήμο Μεσσήνης
Αίτηση Μεταδημότευσης στο Δήμο Μεσσήνης

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω την αίτηση που απαιτείται για μεταδημότευση στο Δήμο Μεσσήνης.

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Βεβαίωση Μονίμου Κατοικίας για Μεταδημότευση