Αρχική » e-Υπηρεσίες » Πιστοποιητικό Ικανότητας Γάμου
Πιστοποιητικό Ικανότητας Γάμου

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω την αίτηση που απαιτείται για χορήγηση πιστοποιητικού ικανότητας γάμου.