Αγροτικά Θέματα

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Για τα αγροτικά θέματα τα οποία αναφέρονται στην πρόταση του website έχω να παρατηρήσω τα εξής:

Αγροτικά θέματα

  • Δρομολόγηση διαδικασίας για αποζημιώσεις από ΕΛ.Γ.Α. για ζημιές στο φυτικό, ζωικό ή πάγιο κεφάλαιο
    Φυτική παραγωγή
    Ζωικό κεφάλαιο
  • Χορήγηση βεβαίωσης για άδεια πωλητών αγροτικών προϊόντων στις λαϊκές αγορές
    Αρμόδιο είναι το τμήμα Εσόδων-Περιουσίας-Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων.
  • Χορήγηση βεβαίωσης για κατοχή αγροτικής περιουσίας/ ζωικού κεφαλαίου/ μελισσοσμηνών